حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه

ارتش اسرائیل به مرز قصبه بیت هانون در شمال نوار غزه حمله هوایی ترتیب داد

حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه

 

ارتش اسرائیل به مرز قصبه بیت هانون در شمال نوار غزه حمله هوایی ترتیب داد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع محلی، جنگنده های اسرائیل، اراضی زراعی خالی در مرز شرقی قصبه بین هانون را بمباران کردند.

جنگنده های اسرائیل همچنین گروهی را که ادعا می شود بادبادکهای آتش زا و بالن های هلیمی را به پرواز در می آوردند، مورد هدف قرار داده اند.

در این میان ارتش اسرائیل نیز با انتشار اطلاعیه ای ترتیب حمله هوایی به شمال نوار غزه را تائید نمود.

وزارت بهداری فلسطین در رابطه با تلفات جانی حمله اطلاعاتی ارائه نکرد.خبرهای مرتبط