تظاهرات ترکمنان کرکوک ادامه دارد

تظاهرات ترکمنان شهر کرکوک عراق که 4 روز پیش با ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آغاز کرده اند، ادامه دارد

تظاهرات ترکمنان کرکوک ادامه دارد

 

تظاهرات ترکمنان شهر کرکوک عراق که 4 روز پیش با ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آغاز کرده اند، ادامه دارد.

تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل ساختمان استانداری شهر با اشاره براینکه، نه تنها در کرکوک بلکه در انتخابات در سطح کشور و مناطق ترکمن نشین تقلب شده است، خواستار تحقق عدالت شدند.

ترکمنان با ادعای اینکه آراء خود در انتخابات پارلمانی روز شنبه 12 ماه می به نفع احزاب کرد شمارش شده است، تظاهرات آغاز کردند.

در پی واکنشها حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته بود، برای پایان دادن به بحران انتخاباتی در عراق، آراء مجددا شمرده شود.

فقط براساس قوانین عراق، شمارش مجدد آراء با تصمیم شورای عالی انتخابات امکان پذیر می باشد.خبرهای مرتبط