کشف نقشه تاریخی فلسطین در مصر

یک نفشه تاریخی 218 ساله متعلق به فلسطین در فرودگاه بین المللی قاهره کشف شده است.

کشف نقشه تاریخی فلسطین در مصر

یک نفشه تاریخی 218 ساله متعلق به فلسطین در فرودگاه بین المللی قاهره از مسافری که قصد داشت به صورت غیر قانونی آنرا از این کشور خارج کند کشف و توقیف شده است.

به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، این نقشه تاریخی به اداره کتب و اوراق تاریخی مصر تحویل داده شده است.

گفته می شود بر روی نقشه مذکور، تاریخ 1800 نوشته شده و ابعاد آن در حدود 37x43 سانتیمتر می باشد.

 خبرهای مرتبط