تخلیه غیرنظامیان از غوطه شرقی و دوما در سوریه ادامه دارد

آخرین کاروان متشکل از 4 اتوبوس حامل غیرنظامیان که از غوطه شرقی و دوما به حرکت در آمده اند، بعد از مسافرت 22 ساعته به اردوگاه ایوا در عزز رسیدند

تخلیه غیرنظامیان از غوطه شرقی و دوما در سوریه ادامه دارد

 

آخرین کاروان متشکل از 4 اتوبوس حامل غیرنظامیان که از غوطه شرقی و دوما به حرکت در آمده اند، بعد از مسافرت 22 ساعته به اردوگاه ایوا در عزز رسیدند.

بدین ترتیب شمار آندسته از ساکنین غوطه شرقی که به مناطق پاکسازی شده از تروریستها در چهارچوب عملیات سپر فرات انتقال داده شده اند، به 21 هزار نفر افزایش یافت.

در پی اتمام امور تخلیه شهرستان دوما، کنترل کامل غوطه شرقی در دست رژیم خواهد افتاد.

از آغاز تخلیه ها از منطقه غوطه شرقی از 22 ام ماه مارس بدین طرف بیش از 65 هزار نفر به مناطق شمالی سوریه کوچانده شده اند.

در پی حمله شیمیایی رژیم اسد به دوما در 7 آوریل که منجر به مرگ 83 نفر گردید، روز شنبه گذشته امریکا، انگلستان و فرانسه به سوریه حملات هوایی ترتیب دادند.  خبرهای مرتبط