واکنش لاوروف به اظهارات ترزا می

سرگی لاوروف وزیر أمور خارجه روسیه : درخواست دسترسی حکومت روسیه به پرونده مربوط به مسموم شدن سرگی سکریپل جاسوس روس و دخترش از سوی حکومت لندن رد شده است

واکنش لاوروف به اظهارات ترزا می

سرگی لاوروف وزیر أمور خارجه روسیه طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد : درخواست دسترسی حکومت روسیه به پرونده مربوط به مسموم شدن سرگی سکریپل جاسوس روس و دخترش از سوی حکومت لندن رد شده است.

وی اظهارات ترزا می نخست وزیر انگلستان در رابطه با مسئول دانستن روسیه از حادثه مسمومیت جاسوس روس را بعنوان التیماتوم تلقی کرد.

لاوروف ضمن تاکید بر اینکه یک کشور متهم به استفاده از سلاح شیمیایی از حق دستیابی به نمونه ها برخوردار است گفت : انگلستان بایستی به کشوری که مشکوک به ساخت ماده سمی می شود، بایستی بالفور مراجعه کند.

وزیر امورخارجه روسیه در ادامه سخنان خود چنین گفت : کارشناسان روسیه در پی شایعه هایی که تقریبا تمامی اعضای حکومت انگلستان آنها را ورد زبانها کردند، بشکلی مناسب با قرار داد منع سلاح های شیمیایی تحلیل های خود را انجام داده و برای دسترسی به پرونده ها بطور رسمی به مقامات انگلستان مراجعه کردند. این مراجعه در چهارچوب قرار دادهای موجود کاملا رسمی بوده ولی ما به این در خواست خود پاسخ منفی دریافت کردیم.

گفتنی است ترزا می نخست وزیر انگلستان در رابطه با برنامه تولید گار سمی موسوم به " Noviçok " که ادعا می شود در مسموم کردن جاسوس روس و دخترش بکار برده شده،  از روسیه خواستار ارائه جزئیات شده بود .

لاوروف تاکید کرد : تا زمانیکه نمونه های لازمه به دست مان نرسیده به درخواست لندن جواب نخواهند داد.خبرهای مرتبط