فواد معصوم مصوبه بودجه مجلس عراق را تایید نکرد

فواد معصوم رئیس جمهور عراق بودجه تصویب شده توسط مجلس این کشور را به دلیل "تناقض با قانون اساسی" رد کرد.

فواد معصوم مصوبه بودجه مجلس عراق را تایید نکرد

دفتر ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فواد معصوم بودجه تصویب شده توسط مجلس عراق را به دلیل تناقض حقوقی و مالی آن با قانون اساسی امضا نکرده و خواهان تجدیدنظر دراین زمینه شده است. 

اقدام معصوم به عنوان بانفوذترین شخصیت کرد در دولت مرکزی عراق، نشانه تاثیرپذیری وی از اعتراضات اربیل به بودجه 2018 است. مجلس عراق در تاریخ 3 مارس بدون حضور سه حزب کردی، بودجه سال 2018 کشور را تصویب کرد

-بحران بودجه میان بغداد و اربیل

مجلس عراق در حالی بودجه ریاضت اقتصادی این کشور را تصویب کرد که بودجه اربیل به 12.6 درصد کاهش یافته است. در سال‌های قبل بودجه عراق براساس اتحاد سیاسی میان بغداد و اربیل تصویب می شد و این شهر بودجه قابل توجه 17 درصدی را دریافت می کرد. خبرهای مرتبط