تعویق محاکمه باسم التمیمی

عهد التميمی دو سال پیش به خاطر تلاش برای نجات برادرش از دست سربازان اسرائیل به شهرت رسیده و جایزه شجاعت "حنظله" را دریافت کرده بود

تعویق محاکمه باسم التمیمی

باسم التمیمی، پدر «عهد التمیمی» دختر 16 ساله شجاع فلسطینی به خبرگزاری آناتولی گفت: دادگاه نظامی عوفر اسرائیل در رام الله جلسه محاکمه دخترم را به تاریخ 11 مارس آینده موکول کرد.

امروز جلسه محاکمه التمیمی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

نظامیان اسرائیل در تاریخ 19 دسامبر 2017 عهد التمیمی، نوجوان 16 ساله فلسطینی و مادرش را بازداشت کردند.

عهد التميمی دو سال پیش به خاطر تلاش برای نجات برادرش از دست سربازان اسرائیل به شهرت رسیده و جایزه شجاعت "حنظله" را دریافت کرده بودخبرهای مرتبط