برگزاری نهمین اجلاس صلح آستانه به یک تاریخ نامعلوم موکول گردید

نهمین اجلاس آستانه پیرامون سوریه که قراربود در أواسط ماه فوریه برگزار شود، به یک تاریخ نامعلوم موکول گردید

برگزاری نهمین اجلاس صلح آستانه به یک تاریخ نامعلوم موکول گردید

نهمین اجلاس آستانه پیرامون سوریه که قرار است در أواسط ماه فوریه برگزار شود، به یک تاریخ نامعلوم موکول گردید.

" Kayrat Abdrahmanov " وزیر امورخارجه قزاقستان در مصاحبه با روزنامه نگاران ضمن اشاره به اینکه برگزاری اجلاس آستانه به تاریخی دیگر موکول شده است گفت : از همتایان روسی خود اطلاعاتی پیرامون اینکه قصد دارند تا وزرای امورخارجه روسیه ، ایران و ترکیه کشورهای ضامن روند صلح آستانه را دوباره در این شهر گردهم آورند دریافت کرده اند. تاریخ و موضوع این اجلاس که در سطح وزرا برگزار خواهد شد، هنوز مشخص نشده است. مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه کشورهای ضامن روند صلح آستانه احتمالا در ماه مارس برگزار خواهد شد، نهمین اجلاس آستانه در پی این مذاکرات قطعیت خواهد یافت.

در هشتمین اجلاس صلح آستانه بین روزهای 21 ام و 22 ام دسامبر سال 2017 ، کشورهای ترکیه، روسیه و ایران تصمیم به تشکیل گروه کاری برای آزادی بازداشتی ها، تسلیم جنازه ها، تثبیت هویت مفقودین و پاکسازی مناطق  تاریخی تحت حراست یونسکو از مین ها گرفته بودند.خبرهای مرتبط