کلید مسجدالاقصی و کلیسای رستاخیز را هرگز تحویل نخواهیم داد

نخست وزیر فلسطین: سازمان ملل را به انجام مسئولیتش درقبال فلسطین و فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به این اشغال فرامی‌خوانیم

کلید مسجدالاقصی و کلیسای رستاخیز را هرگز تحویل نخواهیم داد

نخست وزیر فلسطین گفت: به هیچ وجه کلید مسجدالاقصی را تحویل نخواهیم داد.

رامی الحمدالله، نخست وزیر فلسطین با تاکید بر اینکه تصمیم ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت اسرائیل حمله ای علیه مردم فلسطین محسوب می شود، اظهار داشت: قدس پایتخت دولت فلسطین است.

نخست وزیر فلسطین پیش از برگزاری نشست کابینه دولت این کشور به خبرنگاران گفت: بعنوان مردم، دولت و رهبران فلسطینی تصمیم ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت اسرائیل را رد می کنیم. این تصمیم ظالمانه، مشروعیت بین المللی و قوانین سازمان ملل متحد را نقض کرده و حمله ای علیه مردم فلسطین محسوب می شود. سازمان ملل را به انجام مسئولیتش درقبال فلسطین و فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به این اشغال فرامی‌خوانیم.

وی افزود: از هویت عربی -  اسلامی قدس و اماکنی که برای مسلمانان و مسیحیان مقدس هستند، به هیچ وجه امتیاز نخواهیم داد. به دفاع از اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان ادامه می دهیم. به هیچ وجه کلید مسجدالاقصی و کلیسای رساخیز را تحویل نخواهیم داد.

رامی الحمدالله گفت: سازمان ملل را به انجام مسئولیتش درقبال فلسطین و فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به این اشغال فرامی‌خوانیم. اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی را به پذیرش مسئولیت در قبال دفاع از قدس دعوت می کنم. از تمامی کشورها می خواهم تا قدس شرقی را به عنوان پایتخت دولت فلسطین به رسمیت بشناسند. از گروه های فلسطینی نیز می خواهم تا به دفاع از دولت بپردازند و به چنددستگی پایان دهند.خبرهای مرتبط