گوترش: گروه های تروریستی خود را نماینده خدا می دانند

دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان خود را نماینده خدا دانسته و از غیرنظامیان بی‌گناه در مناطق درگیری سوءاستفاده می‌کنند.

گوترش: گروه های تروریستی خود را نماینده خدا می دانند

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنانی در نشست شورای امنیت گفت: «تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان از درگیری ها سو‌‌ءاستفاده و از طریق غیرنظامیان بی‌گناه کسب درآمد می کنند. این جنایت علیه بشریت است».

وی در این نشست همچنین تصریح کرد:

«گروه های تروریستی مانند داعش، بوکوحرام و الشباب خود را نماینده خدا دانسته و با انجام قاچاق اعضای بدن، سوءاستفاده جنسی، کار اجباری و بردگی به عنوان «ابزار تجارت» از غیرنظامیان بهره‌کشی می‌کنند. بردگی و قاچاق انسان در قرن ما مردود است».



خبرهای مرتبط