عقب نشینی رسمی اداره منطقه ی شمال عراق از همه پرسی غیرقانونی خود

اداره منطقه ای شمال عراق اعلام کرد که برای تصمیم دادگاه عالی عراق در مورد غیرقانونی دانستن همه پرسی روز 25 سپتامبر احترام قائل است.

عقب نشینی رسمی اداره منطقه ی شمال عراق از همه پرسی غیرقانونی خود

اداره منطقه ای شمال عراق به دنبال تفسیر دادگاه فدرال از ماده اول قانون اساسی این کشور اعلام کرد که برای تصمیم دادگاه عالی عراق در مورد غیرقانونی دانستن همه پرسی روز 25 سپتامبر احترام قائل است.

این اداره با خاطرنشان کردن تصمیم دادگاه فدرال عراق در مورد وحدت و تمامیت ارضی این کشور در سایت رسمی اینترنتی خود نوشت:" خط مشی همیشگی ما حل مشکلات میان اداره منطقه ای شمال عراق و دولت فدرال براساس قانون اساسی بوده است. از برخی از شخصیتهای عراقی بخصوص آیت الله سیستانی و نیز کشورهای دوست متشکریم و به تفسیر ارایه شده از سوی دادگاه فدرال در مورد ماده یک قانون اساسی عراق احترام قائل هستیم و خواستار اجرای تمامی مفاد قانون اساسی می باشیم و براین باوریم که این روند، مبنای اصلی در حل و فصل مشکلات و انجام گفتگوهای ملی خواهد بود."خبرهای مرتبط