چهار زن با حکم امیر قطر به عضویت مجلس شورای این کشور درآمدند

امیر قطر طی حکمی برای نخستین بار در تاریخ این کشور 4 زن را به عضویت مجلس شورای قطر برگزید

چهار زن با حکم امیر قطر به عضویت مجلس شورای این کشور درآمدند

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر طی حکمی 28 نفر از جمله 4 زن را به عضویت مجلس شورای این کشور تعیین کرد، این نخستین بار است که زنان به عضویت این مجلس در می آیند.

دو روز پیش نیز یک زن به سمت سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تعیین شد.

گفتنی است مجلس شورای قطر 45 عضو داشته و تصویب لایحه های مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و اداری کشور را پس از مشورت های لازم برعهده دارد. اعضای این مجلس از سوی امیر کشور منصوب می شوند.خبرهای مرتبط