حماس و الفتح در مورد اداره غزه به توافق رسیدند

جنبش‌های حماس و فتح در نشست قاهره در مورد واگذاری نوار غزه به دولت فلسطین تا اول دسامبر آینده به توافق رسیدند

حماس و الفتح در مورد اداره غزه به توافق رسیدند

 جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» و جنبش فتح در نشست قاهره در مورد واگذاری نوار غزه به دولت فلسطین تا اول دسامبر آینده به توافق رسیدند.

وی همچنین تصریح کرد:

«بر اساس این توافقنامه مسئولان امنیت دولت فلسطین برای دیدار با همتاهای خود به نوار غزه رفته و مسائل آغاز کار در این منطقه تا اول ماه دسامبر امسال بررسی خواهند کرد.

گذرگاه های نوار غزه تا اول نوامبر آینده به دولت فلسطین واگذار می شود. گروه های فلسطینی در تاریخ 14 نوامبر آینده طی نشستی در قاهره، مکانیسم های اجرای آشتی ملی را بررسی خواهند کرد».

اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، صبح امروز اعلام کرد: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش فتح صبح امروز به میانجی‌گری مصر به توافق نهایی رسیدند.

مذاکرات حماس و فتح روز سه شنبه به میانجی‌گری مصر در قاهره آغاز شده و در این نشست مسائل آشتی ملی و ادامه کار دولت وفاق ملی مورد بررسی قرار گرفت.خبرهای مرتبط