توقف بخشی از تمرینات نظامی آمریکا در منطقه خلیج

ارتش آمریکا به دلیل بحران موجود میان قطر و چند کشور عربی، برخی رزمایش‌های مشترک خود در خلیج را متوقف می کند.

توقف بخشی از تمرینات نظامی آمریکا در منطقه خلیج

ستاد فرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به دلیل مسائل به وجود آمده میان برخی متحدان این کشور در خلیج، شماری از مانورهای نظامی مشترک خود در این منطقه را متوقف خواهد کرد.

سرهنگ جان توماس سخنگوی ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در این باره اظهار داشت: "ما به علت منافع منطقه ای مشترک و مشروط، از برگزاری برخی رزمایش‌های مشترک در منطقه خلیج منصرف می شویم. از تمامی متحدان خود در خلیج نیز می خواهیم که برای حفظ صلح و استقرار ثبات در منطقه در هماهنگی و همکاری با هم حرکت کنند".

وی به این نکته که از اجرای کدام یک از رزمایش‌های مشترک منصرف شده اند، اشاره ای نکرده است.

پس از اظهارات این مقام آمریکایی، کشورهای تحریم کننده قطر اعلام کردند که توقف هیچ کدام از رزمایش‌های مشترک در دستور کار نبوده، اما قطر واکنشی به این بیانیه آمریکا نداشته است.

گفتنی است ارتش ایالات متحده آمریکا در کنار تمرینات مشترک نظامی دوجانبه با کشورهای منطقه، از سال 1999 تاکنون هر ساله با اعضای شورای همکاری خلیج مانور نظامی مشترک به نام «Eagle Resolve» برگزار می کند. در رزمایش امسال که در کویت اجرا شد، نزدیک به هزار نظامی آمریکایی حضور داشتند.خبرهای مرتبط