ارتش سوریه کنترل الصحنی را به دست گرفت

ارتش سوریه طی روزهای اخیر، به حمایت نیروهای متفق، الصحنی را تحت محاصره گرفته بود

ارتش سوریه کنترل الصحنی را به دست گرفت

ارتش سوریه، کنترل روستای الصحنی واقع بر روی جاده دیر الزور که یه عنوان بزرگترین قلعه سازمان تروریستی داعش در شهر حمص سوریه محسوب میگردد را به دست گرفت.

واحدهای مربوطه در حین کنترل منطقه برای وجود مواد منفجره بودند.

ارتش سوریه طی روزهای اخیر، به حمایت نیروهای متفق، الصحنی را تحت محاصره گرفته بود.

الصحنی، آخرین نقطه مهم برای رفتن به شهر دیرالزور که تحت محاصره ارتش سوریه میباشد است.خبرهای مرتبط