گروه تروریستی پ ی د در تدارک حمله به عزز و ماره می باشد

پ ی د شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه با اسلحه و مهماتی که امریکا تامین کرده است، برای حمله به عزز و ماره طرحریزی می کند

گروه تروریستی پ ی د در تدارک حمله به عزز و ماره می باشد

 

پ ی د شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه با اسلحه و مهماتی که امریکا تامین کرده است، برای حمله به عزز و ماره طرحریزی می کند.

گروه تروریستی مذکور نقل و انتقال 2 هزار تروریست به مناطق Burseya  و Kala Saman را که از سوی امریکا آموزش دیده اند، آغاز کرده است.

منابع نزدیک به سازمان تروریستی اظهار میدارند، شمار تروریستهایی که با ادعای جنگ با داعش از سوی کارشناسان امریکایی آموزش دیده اند، بیش از 14 هزار نفر می باشد.

کارشناسان امریکایی تامین اسلحه، خودرو و تمامی تجهیزات رزمی تروریستها را برعهده گرفته اند.

کارشناسان امریکایی هنوز هم به آموزش 800 تروریست در اردوگاههای میدانکی و کفر ادامه می دهند.

نقل و انتقال سلاحهایی که با بهانه مبارزه با داعش به گروه تروریستی پ ی د تحویل داده شده اند، در خط عفرین – تل رفعت ادامه دارد.

اسلحه و مهمات از طریق گذرگاه عینل عرب – منبج – شیخ مقصود – نوبول به عفرین و از اینجا نیز به خط مقدم جبهه انتقال داده می شوند.خبرهای مرتبط