دیدار رهبران ترک و یونانی تبار قبرس در منطقه میانی

مصطفی آکینجی اعلام کرد : به سختی می توانیم  بی تمایلی طرف یونانی نشین قبرس برای حل مسئله را در میز مذاکرات درک کنیم

دیدار رهبران ترک و یونانی تبار قبرس در منطقه میانی

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی با نیکوس آناستاسیادس رئیس بخش یونانی نشین قبرس در منطقه میانی قبرس دیدار و مذاکره کرد.

مصطفی آکینجی اعلام کرد : به سختی می توانیم  بی تمایلی طرف یونانی نشین قبرس برای حل مسئله را در میز مذاکرات درک کنیم.

در این مذاکرات " Özdil Nami " مذاکره گر طرف ترک، Andreas Mavroyannis مذاکره گر طرف یونانی جزیره، Elizabeth Spehar نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور قبرس و دیگر مقامات ذی ربط حضور یافتند.

مصطفی آکینجی در پی این مذاکرات  از عدن درک لاقیدی طرف یونانی تبار قبرس در میز مذاکرات سخن گفت.

آکینجی ضمن اشاره به اینکه نیکوس آناستاسیادس رهبر یونانی تبار قبرس در این دیدار موضوع گزارش منتشره از سوی ترکیه در مورد فعالیت های تجسس و اکتشاف گاز طبیعی در آبهای بین المللی را مطرح کرده است خاطر نشان کرد : این تصمیم با فعالیت های تک طرفه تجسس و اکتشاف بخش یونانی نشین قبرس در ارتباط است.

مصطفی آکینجی با تاکید بر اینکه قبل از آغاز مذاکرات در ماه می سال 2015 به رهبر بخش یونانی نشین قبرس یادآوری شد که بایستی از انجام تحقیقات در مدیترانه شرقی اجتناب ورزد اعلام داشت : به رهبر یونانی نشین قبرس گفتیم که یا این مسئله را با تفاهم حل کرده و یک کمیته تشکیل خواهیم کرد. و یا اینکه رسیده گی به این موضوعات را به تعلیق گرفته و به مذاکرات شانس خواهیم داد. فکر می کردیم که در این زمینه نکته نظرات مشترکی داریم. ولی متاسفانه امروزه می بینیم که اثری از این دیدگاه مشترک باقی نمانده است.

رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی افزود : در شرایطی که از انجام فعالیت های استخراج و اکتشافات جدید در اوایل ماه جولای سخن رانده می شود، البته که طرف ترک قبرس و ترکیه برای حراست از حقوق خود در این زمینه گام های لازمه را بر خواهند داشت.

آکینجی تاکید کرد : " روند شراکت موثر در تصمیمات حکومت فدرآل " و " رفتار مساوی با شهروندان ترک و یونانی تبار قبرس " دو موضوع اصلی هستند که در چهارچوب مذاکرات مطرح خواهد شد.

وی اعلام کرد که در چهارچوب مذاکرات در طول ماه می سه اجلاس برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط