اعتراض مردم لبنان به افزایش 1 درصدی مالیات

حکومت لبنان قصد دارد مالیات ارزش افزوده را از 10 درصد به 11 درصد افزایش دهد و با این کار سالانه درآمدی معادل 200 میلیون دلار را عاید خزانه نماید

اعتراض مردم لبنان به افزایش 1 درصدی مالیات

هزاران نفر از مردم لبنان در اعتراض به لایحه افزایش مالیات‌ها و فساد مالی، امروز نیز در میدان «ریاض الصلح» بیروت راهپیمایی اعتراضی انجام دادند.

مردم بیروت از ساعات اولیه صبح با در دست‌ داشتن پرچم لبنان و پلاکاردهایی با مضمون «مخالف فساد مالی هستیم»، «مخالف مالیات هستیم» و «ای سیاستمداران به خانه‌هایتان باز گردید»؛ شعارهای «به خیابان‌ها بریزد و حقتان را پیگیری کنید»، «صدایمان را بشنوید ای وزرا، مالیات نخواهیم پرداخت» سر دادند.

پلیس بیروت ضمن اتخاذ تدابیر گسترده امنیتی در مناطق مختلف این شهر، مسیرهای نزیدک به مجلس و کاخ نخست‌وزیری را مسدود کرد.

مردم به سمت اتومبیل سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان که برای گفتگو با معترضان به میدان ریاض الصلح آمده بود، بطری آب پرت کردند.

در پی این حادثه حریری به کمک محافظان خود از میدان به سمت کاخ نخست وزیری حرکت کرد.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد.

حکومت لبنان قصد دارد مالیات ارزش افزوده را از 10 درصد به 11 درصد افزایش دهد و با این کار سالانه درآمدی معادل 200 میلیون دلار را عاید خزانه نماید.خبرهای مرتبط