مسابقه دو در حمایت از اسرای فلسطینی در غزه

بمنظور حمایت از فلسطینیان بازداشتی در زندانهای اسرائیل در غزه " مسابقه دوی سمبلیک " ترتیب داده شد

مسابقه دو در حمایت از اسرای فلسطینی در غزه

بمنظور حمایت از فلسطینیان بازداشتی در زندانهای اسرائیل در غزه " مسابقه دوی سمبلیک " ترتیب داده شد . 

یکصد و پنجاه نفر از مردم غزه به منظور حمایت از فلسطینیان دربند زندان های اسرائیل با هماهنگی وزارتخانه های اسیران و کشور فلسطین از مقابل ساختمان کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه مسابقه دو شرکت کردند.

بهاء الدین المخدوم، معاونت وزارت اسیران فلسطین اعلام کرد : "این دوی نمادین پیامی برای نشان دادن درخواست فلسطینی های دربند اسرائیل برای داشتن زندگی آزاد و با افتخار به جامعه بین المللی است. اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل از اقدامات خودسرانه رنج می برند".

آمارهای رسمی حاکی از وجود بیش از 7000 فلسطینی در زندان‌های اسرائیل است.خبرهای مرتبط