خبر مرگ ملا منصور از سوی طالبان تایید شد

طالبان رهبر جدید خود را تعیین کرد

خبر مرگ ملا منصور از سوی طالبان تایید شد

در انفجار واقع در نزدیکی های کابل پایتخت افغانستان بموجب بررسی های اولیه ده نفر کشته شدند.

در این حمله که به اتوبوس حامل دادستان ها ترتیب یافت، 4 نفر نیز مجروح گردیدند.

اعلام گردید که این حمله از سوی یک انتحارگر ترتیب یافته است.

مسئولیت این حمله را هنوز کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

از سوی دیگر سخنگوی طالبان اخبار مربوط به مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در نتیجه حمله پهپاد آمریکا در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان را تایید کرد.

طالبان افغانستان هبت الله آخوندزاده را به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین کرده است.خبرهای مرتبط