اقیانوس‌ها زودتر از پیش بینی‌ها گرم می‌شوند

دانشمندان معتقدند اقیانوس‌ها 40 درصد بیش از آن چیزی که پیش بینی می‌شد، در حال گرم تر شدن هستند

اقیانوس‌ها زودتر از پیش بینی‌ها گرم می‌شوند

دانشمندان از گرم شدن سریع اقیانوس‌ها بیش از آنچه پیشتر تخمین زده می شد، خبر داده و اعلام می کنند که سطح دریاها تا پایان این قرن به 30 درصد خود خواهند رسید.

براساس نتایج تحقیقی که در مجله ساینس(Science) منتشر شده است، اقیانوس‌ها 40 درصد بیشتر از پیش بینی که گزارش 5 سال پیش سازمان ملل داشته است، گرم می شود.

در این تحقیق با اشاره به اینکه گرمایش اقیانوس‌ها در چند سال اخیر رکوردی بی سابقه را رقم زده و سال 2018 گرم ترین آنها بوده تصریح شده که تبعات این موضوع نیز رفته رفته بیشتر و ویران کننده تر می شود.

نتایج این تحقیق همچنان نشان می دهد که گرم شدن اقیانوس‌ها باعث افزایش طوفان و باران های شدید نیز خواهد شد. این موضوع اکوسیستم دریاها را نیز از بین می برد.

اقیانوسها 90 درصد از گازهای گلخانه های موجود در اتمسفر را جذب می کنند و این گرما به دلیل ذخیره سازی عظیم، درصورتی که حتی اگر انتشار گازهای گلخانه ای متوقف شود نیز سالها طول می کشد تا اقیانوس‌ها دوباره خنک شوند.خبرهای مرتبط