تنها 23 درصد از مساحت خشکی کره زمین بکر است

دانشمندان محیط زیست برای اولین بار به ارزیابی مناطق بکر دریاها و خشکی های روی کره زمین پرداخته و نقشه حساس مناطق را تهیه کردند

تنها 23 درصد از مساحت خشکی کره زمین بکر است

تنها 23 درصد از مساحت خشکی کره زمین بکر است. 

به گزارش ScienceDaily، دانشمندان محیط زیست برای اولین بار به ارزیابی مناطق بکر دریاها و خشکی های روی کره زمین پرداخته و نقشه حساس مناطق را تهیه کردند. 

دانشمندان محیط زیست اعلام کردند می توان گفت تنها 23 درصد از خشکی های روی زمین دست نخورده است. تمامی نقاط خشکی به جز قطب جنوب، تحت تاثیر مستقیم اقدامات بشر قرار گرفته است. 

دانشمندان با بیان اینکه روسیه، کانادا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و برزیل، صاحب 70 درصد از آب و خشکی بکر جهان هستند، اعلام کردند، این کشورها نقش مهمی در حفظ حیات وحش دارند. 

 خبرهای مرتبط