بارندگیهای شدید در هندوستان ادامه دارد

حدود 650 هزار نفر در ایالت اودیشای هندوستان در تحت تاثیر بارش باران شدید قرار گرفتند

بارندگیهای شدید در هندوستان ادامه دارد

حدود 650 هزار نفر در ایالت اودیشای هندوستان در تحت تاثیر بارش باران شدید قرار گرفتند.

براساس گزارش رسانه های محلی، بیش از 15 هزار نفر به مناطق امن انتقال داده شده اند.

گفتنی ست حدود هزار روستا در منطقه فلاکت زده زیر آب مانده اند.

ظرف سال جاری در هندوستان بیش از هزار و 400 نفر در نتیجه حوادث ناشی از بارندگیهای شدید جان باخته اند.خبرهای مرتبط