گرمایش جهانی، افزایش آفات کشاورزی و خطر گرسنگی

افزایش گرمایش جهانی، منجر به افزایش آفات کشاورزی در کل جهان میشود

گرمایش جهانی، افزایش آفات کشاورزی و خطر گرسنگی

جهان ممکن است با بحران گرسنگی مواجه شود.

بر اساس مقاله ای که هفته گذشته در مجله ساینس منتشر شد، افزایش گرمایش جهانی، منجر به افزایش آفات کشاورزی در کل جهان میشود.

در این مقاله آمده است، افزایش آفات کشاورزی در آینده منجر به قحطی خواهد شد.

محققین، با هدف بررسی تاثیر گرمای هوا و افزایش تعداد آفات بر روی محصولات غذایی، موادی نظیر برنج، ذرت و گندم را مورد بررسی قرار دادند.

سپس نیز با اضافه کردن داده های اقلیمی، میزان متابولیسم حشرات و اطلاعات دموگرافیک، پتانسیل ضرر وارده به محصولات تا سال 2050 را محاسبه کردند.

به عقیده این محققین، با افزایش 10 الی 25 درجه ای حرارت کره زمین، به ویژه در مناطق معتدل شمالی از بازده محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت و برنج کاسته خواهد شد.

پروفسور Josh Tewksbury محقق دانشگاه Colorado Boulder در این زمینه میگوید: تاثیر حشرات به علت گرمایش جهانی، بسیار بیشتر از تاثیر مستقیم تغییرات اقلیمی بر روی محصولات خواهد بود.

این تحقیق نشان میدهد، ضرر وارده به محصولات ذرت در ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کننده ذرت در جهان، تا سال 2050  36 درصد افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، چین به عنوان بزرگترین تولید کننده برنج در جهان، ممکن است تا سال 2050 با بیشترین خسارت آفات زراعی مواجه شود.

گندم تولید شده توسط کشورهای اروپایی نیز با خسارات فراوانی رو در رو خواهد شد.

تنها کشور فرانسه ممکن است تا سال 2050 2.5 میلیون تن از گندم تولید شده خود را به علت خسارت آفات زراعی از دست بدهد.خبرهای مرتبط