زمین لرزه در اندونزی

در جزیره تیمور غربی در شرق اندونزی زمن لرزه ای بشدت 6 ممیز 4 ریشتر رح داد

زمین لرزه در اندونزی

در جزیره تیمور غربی در شرق اندونزی زمن لرزه ای بشدت 6 ممیز 4 ریشتر رح داد.

مرکز تحقیقات ژئولوژیکی امریکا اعلام داشت، زمین لرزه در عمق 10کیلومتری زمین وقوع یافته است.

وجود و یا عدم وجود تلفات جانی در این زمین لرزه هنوز نامعلوم می باشد.خبرهای مرتبط