زمین لرزه در ژاپن

در آبهای شرقی ژاپن زمین لرزه ای بشدت 5 ممیز 5 ریشتر رخ داد

زمین لرزه در ژاپن

در آبهای شرقی ژاپن زمین لرزه ای بشدت 5 ممیز 5 ریشتر رخ داد.

موسسه تحقیقات ژئولوژیکی امریکا، مرکز زمین لرزه را در عمق 10 کیلومتری بستر دریا در آبهای شرقی شهر اوفوناتو تثبیت کرده است.

بنابه بررسیهای اولیه، زمین لرزه مذکور تلفات جانی و مالی بهمراه نیاورده و موجب سونامی نشده است.

زمین لرزه سال 2011 بشدت 9 ریشتر در این شهر موجب فلاکت سونامی و مرگ بیش از 18 هزار نفر شده بود.خبرهای مرتبط