افزایش قربانیان زمین لرزه در اندونزی

سوتوپو پوروو نوگروهو سخنگوی آژانس ملی آفات طبیعی اندونزی اعلام داشت، شمار قربانیان زمین لرزه 7 ریشتری روز یکشنبه گذشته در جزیره لومبوک واقع در شرق کشور به 98 نفر افزایش یافت

افزایش قربانیان زمین لرزه در اندونزی

سوتوپو پوروو نوگروهو سخنگوی آژانس ملی آفات طبیعی اندونزی اعلام داشت، شمار قربانیان زمین لرزه 7 ریشتری روز یکشنبه گذشته در جزیره لومبوک واقع در شرق کشور به 98 نفر افزایش یافت.

وی با اشاره براینکه، در این فلاکت طبیعی 236 نفر نیز مجروح شدند، اظهار داشت، بیش از 20 هزار نفر به مناطق امن انتقال داده شدند.

نوگروهو گفت، تمامی کشته شدگان و مجروحین در جزایر لومبوک و بالی شهروند اندونزی می باشند. فعالیتهای تجسس و نجات در منطقه ادامه داشته، فقط دسترسی به برخی از نقاط بدلیل تخریب جادخه و پلها به سختی صورت می گیرد.خبرهای مرتبط