گردباد مرگ یک نوزاد را بهمراه آورد

وزش گردباد در ایالت داکوتای شمالی امریکا موجب مرگ یک نوزاد گردید

گردباد مرگ یک نوزاد را بهمراه آورد

وزش گردباد در ایالت داکوتای شمالی امریکا موجب مرگ یک نوزاد گردید.

مقامات اظهار داشتند، پارک کاروان های مسافرتی واقع در شمالغربی این ایالت تحت تاثیر گردباد قرار گرفته و یکی از خانواده ها در نتیجه واژگون شدن کاروان، نوزاد چند روزه خود را از دست دادند.

در این فلاکت طبیعی 20 نفر نیز مجروح شدند.

اداره ملی هواشناسی سرعت گردباد را حداقل 170 کیلومتر در ساعت اعلام نمود.خبرهای مرتبط