آلمان در پخش گازهای گلخانه‌ای در راس کشورهای اروپایی جای گرفت

بر اساس داده‌های دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) در سال 2016، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر اروپا در کشور آلمان بوده است

آلمان در پخش گازهای گلخانه‌ای در راس کشورهای اروپایی جای گرفت

بر اساس داده‌های دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) در سال 2016، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر اروپا در کشور آلمان بوده است.

بر اساس این داده‌ها در سال 2016 در سراسر اروپا 4 میلیارد و 440 میلیون تن گاز گلخانه‌ای پخش و نشر شده است.

آلمان نیز با پخش 935. 8 میلیون تن گاز گلخانه‌ای، در صدر کشورهای اروپا قرار گرفت.

همچنین کمترین گاز گلخانه‌ای را با 2 میلیون تن مالت، با 9 میلیون بخش روم نشین قبرس جنوبی و با 11 میلیون تن لکسمبرگ و لتونی پخش کرده‌اند.

عامل اصلی پخش این گاز در اتحادیه اروپا بازار انرژی بوده است. در این دوره بازار انرژی اتحادیه اروپا 3 میلیارد و 352 میلیون تن گاز گلخانه‌ای پخش کرده است.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط