بحران آب در ایران بسیار جدی است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران اعلام کرد در حال حاضر آژیرها در برخی عرصه ها مانند استفاده از ذخایر استراتژیک آب به صدا درآمده است

بحران آب در ایران بسیار جدی است

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران گفت: اقلیم ایران بسیار شکننده است و تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و در حال حاضر آژیرها در برخی عرصه ها مانند استفاده از ذخایر استراتژیک آب به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی با اشاره به اینکه 80 درصد ذخایر استراتژیک آب در ایران مصرف شده افزود: خشکی تالاب ها از جمله دریاچه ارومیه معضل بزرگ محیط زیستی کشور است؛ برای مسائل زیست محیطی که حالت اورژانسی، حاد و ویژه دارند باید انجام اقدامات فوری و عاجل برای کنترل آنها در دستور کار قرار گیرد.خبرهای مرتبط