استفان هاوکینگ : منکرین تغییرات اقلیمی را به سیاره ونوس بفرستید

استفان هاوکینگ فیزیک دان معروف : به کسانی که تغییرات اقلیمی را رد می کنند بگوئید تا به سیاره ونوس بروند

استفان هاوکینگ : منکرین تغییرات اقلیمی را به سیاره ونوس بفرستید

استفان هاوکینگ فیزیک دان معروف در دومین بخش از فیلم مستند اماکت محبوب استفان هاوکینگ  (Stephen Hawking's Favorite Places) اعلام کرد : به کسانی که تغییرات اقلیمی را رد می کنند بگوئید تا به سیاره ونوس بروند.

فیزیک دان معروف همچنین یادآوری کرد که گرمایش جهانی زندگی در کره زمین را غیر قابل تحمل خواهد کرد.

هاوکینگ ضمن اشاره به اینکه عمر جهان به 4.5 میلیارد سال می رسد ادعا کرد : بشر بایستی 200 الی 500 سال بعد برای خود لانه جدیدی برای زیستن پیدا کند.

فیزیک دان معروف تاکید کرد : در صورت عدم حل معضل تاثیر گازهای گلخانه ایی ، کره زمین دچار سرنوشت سیاره ونوس خواهد شد.

استفان هاوکینگ همچنین گفت : وقتی با افراد منکر تغییرات اقلیمی مواجه می شود، به آنها توصیه کنید تا به سیاره ونوس بروند. مصارف سفرشان به ونوس را من تامین می کنم.  

کذا بموجب تحقیقات ناسا در سال 2002 ، ونوس تا قبل از چهار و نیم میلیارد سال پیش سیاره ایی بود که در آن آب و گیاهان وجود داشت، ولی تحت تاثیر گرمایش آب اقیانوس ها بخار شده و شکل امروزی را بخود گرفت.

دمای سیاره ونوس تحت تاثیر گاز های گلخانه ایی تا 462 درجه سانتی گراد افزایش یافت.خبرهای مرتبط