آلودگی هوا در دهلی نو

در نتیجه رسیدن آلودگی هوا به ابعاد خطرناک در دهلی نو پایتخت هندوستان مدارس تعطیل شد

آلودگی هوا در دهلی نو

 

در نتیجه رسیدن آلودگی هوا به ابعاد خطرناک در دهلی نو پایتخت هندوستان مدارس تعطیل شد.

در این شهر که آلودگی هوا به بالاترین سطح سالهای اخیر رسیده است، برخی از برنامه های ورزشی لغو شد.

آلودگی هوا در کل از سوزاندن مواد زائد جامد از سوی مردم فقیر و دود اگزوز خودروها نشات می گیرد.

هندوستان از نظر آلودگی محیط زیست، یکی از ریسک دارترین کشورهای جهان می باشد.خبرهای مرتبط