انفجار آتشفشان در ژاپن

آتشفشان شینموئداکه در سلسله جبال کیریشیما در جنوبغربی ژاپن فعال شد

انفجار آتشفشان در ژاپن
انفجار آتشفشان در ژاپن
انفجار آتشفشان در ژاپن

انفجار آتشفشان در ژاپن

آتشفشان شینموئداکه در سلسله جبال کیریشیما در جنوبغربی ژاپن فعال شد. 

آزانس هواشناسی ژاپن اعلام داشت، در آتشفشان انفجار کوچکی رخ داده و توده ابر تا ارتفاع 300 متر منطقه را فرا گرفته است.

آتشفشان مذکور آخرین بار در سال 2011 فعال شده بود.خبرهای مرتبط