میزبانی دریاچه آک‌یاتان ترکیه از فلامینگوهای مهاجر

فلامینگوهای مهاجر در مسیر مهاجرت پاییزی خود در دریاچه آک‌یاتان استان آدانای ترکیه فرود آمدند

میزبانی دریاچه آک‌یاتان ترکیه از فلامینگوهای مهاجر

دریاچه آک‌یاتان در استان آدانای ترکیه که یکی از مهم‌ترین استراحتگاه‌های موقت پرندگان در مسیر مهاجرت به شمار می رود با آمدن دسته هایی از فلامینگوهای مهاجر چشم نوازی می کند.

خبرنگار آناتولی با تصویربرداری هوایی، زیبایی این دریاچه که سالانه میزبان 15 درصد از 600 هزار فلامینگوی موجود در جهان است را به تصویر کشیده است.

حسن ترزی‌اوغلو، مدیر پارک‌های ملی و محافظت از محیط زیست منطقه هفت ترکیه در این زمینه به خبرنگار آناتولی گفت:

"ترکیه میزبان مهاجرت پرندگان، یکی از دو مسیر مهم جهانی است. هر دوی این مسیرها نیز در حوزه مسئولیت منطقه هفت قرار دارد.

استان آدانا بخاطر دریاچه‌های آک‌یاتان، یومورتالیک، توزلا و آغایاتان برای پرندگان بسیار مهم است. دریاچه آک‌یاتان از نظر بزرگی و تنوع زیستی اهمیت بسزایی دارد".خبرهای مرتبط