رویت پدیده نادر رنگین کمان صورتی در انگلستان

در عکسی که در نزدیکی شهر بریستول گرفته شده است، یک رنگین کمان صورتی دیده میشود

رویت پدیده نادر رنگین کمان صورتی در انگلستان

در غرب کشور انگلستان یک رویداد طبیعی نادری به وقوع پیوست.

در عکسی که در نزدیکی شهر بریستول گرفته شده است، یک رنگین کمان صورتی دیده میشود.

کارشناسان هواشناسی معتقدند که این پدیده ناشی از توهم نوری میباشد.

این رنگین کمان صورتی با عکس برداری از یک زاویه خاص در لحظه غروب آفتاب که آسمان صورتی رنگ میشود، پدیدار شده است.

سیمون کینگ مجری هواشناسی بی بی سی در این بار میگوید: این رویداد در اصل، در نتیجه انکسار اشعه خورشید به وسیله قطره ها باران به وجود آمده است. صورتی بودن رنگ آن غروب آفتاب نیز از زاویه غروب خورشید نشات میگیرد.خبرهای مرتبط