شکار و قاچاق حیوانات در مناطق حراست شده جهان ادامه دارد

بنیاد جهانی حیات وحش خواستار اندیشیده شدن تدابیر فوری و الحاقی برای مناطق حراست شده در جهان شد.

شکار و قاچاق حیوانات در مناطق حراست شده جهان ادامه دارد

بنیاد جهانی حیات وحش (WWF)، با بیان اینکه در بسیاری از مناطق حراست شده اکولوژیک  جهان، شکار غیرقانونی و قاچاق حیوانات ادامه دارد خواستار اندیشیده شدن تدابیر فوری و الحاقی در این زمینه شد.

بنیاد جهانی حیات وحش، در گزارش خود تاکید می کند که این مناطق از نظر زیبایی طبیعی، زمین شناسی، زیست محیطی و نیز تنوع جانداران به عنوان معدود اماکن میراث جهانی طبیعت شناخته می شوند و گونه های جاندار بسیار نادر را در خود جای داده اند.

این مناطق در حال حاضر میزبان بیش از 3 هزار  و 890 ببر و 40 درصد فیلهای جهان می باشند.  

اما گزارش اخیر تصریح دارد که در 30 درصد مناطق حراست شده جهان، شکار و قاچاق گونه های زنده در حال انجام است و چنین فعالیتهایی درحال نابود کردن گونه هایی است که شمار انها به شدت کاهش داشته و به صورت فزاینده ای نیازمند حمایت جهانی هستند.خبرهای مرتبط