پل های استانبول با هدف جلب دقت به بیماری صرع به رنگ بنفش درآمد

روز گذشته به مناسبت روز جهانی اپی لپسی یا صرع، پل های شهودای 15 جولای، سلطان محمد فاتح و یاووز سلطان استانبول به رنگ بنفش نورپردازی شدند

پل های استانبول با هدف جلب دقت به بیماری صرع به رنگ بنفش درآمد
پل های استانبول با هدف جلب دقت به بیماری صرع به رنگ بنفش درآمد
پل های استانبول با هدف جلب دقت به بیماری صرع به رنگ بنفش درآمد

روز گذشته به مناسبت روز جهانی اپی لپسی یا صرع، پل های شهودای 15 جولای، سلطان محمد فاتح و یاووز سلطان استانبول به رنگ بنفش نورپردازی شدند

روز گذشته به مناسبت روز جهانی اپی لپسی یا صرع، پل های شهودای 15 جولای، سلطان محمد فاتح و یاووز سلطان استانبول به رنگ بنفش نورپردازی شدند. 

نورپردازی پل ها به رنگ بنفش در چارچوب پروژه "مبارزه با صرع" که با هدف افزایش آگاهی اجتماع در زمینه این بیماری از سوی انجمن مبارزه با اپی لپسی به پیش برده می شود، انجام شد. 

این انجمن اعلام کرد، هدف از این پروژه از میان برداشتن پیش داوری ها در رابطه با بیماری صرع، افزایش آگاهی ها در این خصوص و افزایش حضور این بیماران در جامعه است. 

 

 خبرهای مرتبط