کشف اسکلت دایناسور 110 میلیون ساله در آرژانتین

این اسکلت ها که در حفاری های دانشمندان اسپانیایی و آرژانتینی در بخش های مرکزی کشور کشف شده، متعلق به سه دایناسور مختلف است

کشف اسکلت دایناسور 110 میلیون ساله در آرژانتین

در حفاری های انجام گرفته در آرژانتین اسکلت دایناسور متعلق به 110 میلیون سال قبل کشف شد. 

این اسکلت ها که در حفاری های دانشمندان اسپانیایی و آرژانتینی در بخش های مرکزی کشور کشف شده، متعلق به سه دایناسور مختلف است. 

به گفته دانشمندان این دایناسورها از گونه Diplodocus، Brontosaurus و Lavocatisaurus یعنی دایناسورهای گیاهخوار بوده اند. 

خوزه لوئیز کاربالیدو عضو کمیسیون ملی تحقیقات علمی آرژانتین اظهار داشت: "این استخوانها، استخوان جمجمه، خرطوم، چانه و دندانهای حیوان است. موفق به جمع آوری استخوان ها و تشکیل اسکلت شدیم." 

یافته های جدید متعلق به یک دایناسور 12 متری و دو بچه دایناسور 6-7 متری است. 

 

 خبرهای مرتبط