کپسول باربری ژاپن، به فضا پرتاب شد

کپسول باربری ژاپن که لوازم و تجهیزاتی را به پایگاه فضایی بین المللی حمل میکند، پرتاب شد

کپسول باربری ژاپن، به فضا پرتاب شد

کپسول باربری ژاپن که لوازم و تجهیزاتی را به پایگاه فضایی بین المللی حمل میکند، به سوی مرکز فضایی تانه گاشیما، پرتاب شد.

بر اساس بیانیه صادره از آژانس هوا فضای امریکا، مواد غذایی، تجهیزات آزمایشی و باتری های جدید با کپسول باربری ژاپن از مرکز فضایی تانه گاشیما واقع درجنوب ژاپن به شکلی موفقیت آمیز، به فضا پرتاب شده است.

پرتاب این کپسول که برای دو هفته قبل برنامه ریزی شده بود، به دلیل شرایط بد جوی و یک مشکل فنی، به تعویق افتاده بود.خبرهای مرتبط