چین ماهواره نظارت دریایی خود را به فضا پرتاب کرد

چین ماهواره نظارت دریایی خود را برای نظارت بر اقیانوسها و تغییرات اقلیمی، به فضا پرتاب کرد

چین ماهواره نظارت دریایی خود را به فضا پرتاب کرد

چین ماهواره نظارت دریایی های یانگ – 1 سی (HY – 1C) خود را برای نظارت بر اقیانوسها و تغییرات اقلیمی، به فضا پرتاب کرد.

بر اساس خبر منتشر شده در خبرگزاری شینهوا، ماهواره HY – 1C که از سوی آکادمی علوم و فن آوری چین توسعه یافته است، از مرکز پرتاب ماهواره تاییواِن واقع در ایالت شانشی و توسط موشک حامل Long March – 2C به فضا پرتاب شد.

این ماهواره که در نظارت بر وضعیت اکولوژیک و گرمای اقیانوسهای کل جهان و آبهای سواحل کشورها، مناطق، جزایر و منابع پایدار اقیانوس مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به مدت 5 سال خدمات ارائه خواهد کرد.

HY – 1C در رابطه با کلروفیلها و برخی مواد طبیعی که قادرند رنگ و گرمای سطح اقیانوسها را تحت تاثیر قرار دهند و برخی حوادث طبیعی که در اقیانوسها به میان می آید، اطلاعاتی جمع آوری خواهد کرد.

گفتنی است HY – 1A، ماهواره نظارت بر اقیانوس و دریا ماه می سال 2002 و ماهواره HY – 1B، ماه اوریل سال 2007، از سوی چین پرتاب شده بود. گفته میشود ماهواره HY – 1D نیز سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد.خبرهای مرتبط