بیش از یک چهارم جمعیت کل جهان، کم تحرک میباشند

بر اساس سازمان بهداشت جهانی، بیش از یک چهارم جمعیت کل جهان، کم تحرک میباشند

بیش از یک چهارم جمعیت کل جهان، کم تحرک میباشند

متخصصان اعلام میدارند که در کل جهان، زنان کمتر از مردان حرکت میکنند.

بر اساس متخصصان سازمان بهداشت جهانی، در گزارشی که بر اساس داده های دریافتی از 358 برنامه تحقیقاتی که در 168 کشور جهان با شرکت 1.9 میلیون تن انجام شده است، تهیه گردید، هشدار داده شده که برای کاهش سطح کم تحرکی، پیشرفت کمی قید شده است.

دراین گزارش تاکید گردید که بیش از یک چهارم جمعیت جهان به اندازه کافی ورزش نمیکنند و این نیز ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی، سرطان و دیابت نوع 2 را افزایش میدهد.

بیشتر این کم تحرکی، در کشورهای با درآمد بالا مشاهده میشود که این میزان در سال 2001، 32 درصد بوده و در سال 2016 به 37 درصد افزایش یافته است و میزان کم تحرکی در کشورهای با درآمد پایین نیز 16 درصد است.

متخصصان بر این باورند که در کل جهان به غیر از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، زنان کم تحرک تر از مردان هستند.

کارهایی که در کشورهای با رفاه بالا به شکلی نشسته انجام میگردند، افزایش استفاده از خودروها و امور مورد علاقه مردم، موجب افزایش این کم تحرکی میشود.

کشورهایی که بیشترین کم تحرکی در آنها مشاهده میشود، به ترتیب کویت (67 درصد)، ساموآی امریکا (53 درصد)، عربستان سعودی (53 درصد) و عراق (52 درصد) میباشند و کمترین تحرک در کشورهای اوگاندا و موزامبیک (6 درصد) مشخص گردیده است.خبرهای مرتبط