افتتاح موزه آشپزخانه در شهر قهرمان ماراش

شهرداری منطقه Dulkadiroğlu در شهر قهرمان ماراش اقدام به افتتاح "موزه آشپزخانه" نمود

افتتاح موزه آشپزخانه در شهر قهرمان ماراش

شهرداری منطقه Dulkadiroğlu در شهر قهرمان ماراش اقدام به افتتاح "موزه آشپزخانه" نمود.

این موزه فرهنگ 500 ساله آشپزخانه قهرمان ماراش را به نسل های آینده انتقال خواهد داد.

ظروف مسی، دیگ ها، چراغ زنبوری و دیگر وسایل آشپزخانه که هر کدام نشانگر فرهنگ این منطقه میباشد، در معرض نمایش قرار داده شده است.

این موزه در یکی از قدیمی ترین عمارت های این شهر برپا شده است و یکی از مهمترین اهداف مرمت این عمارت، انتقال صحیح فرهنگ آشپزخانه منحصر به قهرمان ماراش به نسل های آینده میباشد.

در این موزه 800 وسیله آشپزخانه با 500 سال قدمت، در معرض نمایش گذاشته شده است.

در بخشی از این موزه با سوپ و برنج از  بازدید کنندگان پذیرایی میشود.خبرهای مرتبط