اسکی‌شهیر ترکیه؛ مرکز اسب درمانی

شرکت کنندگان در برنامه آموزشی پایه هیپوتراپی (اسب درمانی) مدیریت بهداشت اسکی شهیر و دانشگاه عثمان غازی ترکیه با پایان موفقیت آمیز دوره آموزشی گواهینامه های خود را دریافت کردند.

اسکی‌شهیر ترکیه؛ مرکز اسب درمانی

هفده پرسنل پزشکی شرکت کننده در برنامه آموزشی پایه هیپوتراپی (اسب درمانی) به همکاری مدیریت بهداشت اسکی شهیر و دانشگاه عثمان غازی در چارچوب برنامه حمایتی آژانس توسعه بورسا-اسکی شهیر-بیلجیک با پایان موفقیت آمیز دوره آموزشی گواهینامه های خود را دریافت کردند.

در مرکز آموزش عملی و درمان با اسب هنرستان اسب سواری محمودیه دانشگاه عثمان غازی اسکی شهیر 17 پزشک، مشاور روانشناسی و پرسنل پزشکی 43 ساعت نگهداری از اسب و اسب سواری و 42 ساعت نیز آموزش پایه درمان با اسب را گرفتند.

در مراسم اهدای گواهی نامه افراد مذکور در هنرستان اسب سواری محمودیه دانشگاه عثمان غازی اسکی شهیر نابی آوجی و امینه نور گونای نمایندگان مجلس از حزب عدالت و توسعه، اوغور بیلگه مدیر مرکز بهداشت استان، پروفسور دکتر کمال شن اوجاک، رئیس دانشگاه عثمان غازی اسکی شهیر و خاقان چالشکان مدیر هنرستان حضور داشتند.

گونئی: نمونه ای برازنده برای اسکی شهیر

امینه نور گونئی نماینده مردم اسکی شهیر در مجلس از حزب عدالت و توسعه نیز با اشاره به اینکه این مرکز با نگاهی نوین تاسیس شده، آن را برای این شهر بسیار مهم عنوان کرد. وی با بیان اینکه این مرکز تنها یک نمونه دیگر در ترکیه دارد، تاکید کرد که این مجموعه نمونه ای برازنده و شایسته برای اسکی شهیر است.

اوغور بیلگه رئیس بهداشت اسکی شهیر نیز با اشاره به قدمت 2 هزار و 500 ساله هیپوتراپی اظهار داشت که این مجموعه با دستور رئیس جمهور و حمایت های نماینده این شهر افتتاح شد.

همچنین دکتر کمال شن اوجاک رئیس دانشگاه اسکی شهیر عثمان غازی با اشاره به اینکه این مجموعه از اولین مراکزی است که فعالیت خود را شروع کرده است افزود: آموزش تیم پزشکی براساس اسب درمانی از ماه مه آغاز شد. در این دوره آموزشی مهارت های نظری و عملی ارائه شد و برای 17 نفر از اعضایی که عملکرد موفقی داشتند گواهینامه اعطا شد. به این ترتیب خدمات اسب درمانی، توسط متخصصان تحصیل کرده و دارای مدرک معتبر ارائه خواهد شد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط