مراسم 744-امین سالگرد وصال مولانا آغاز شد

مراسم بین المللی 744-امین سالگرد وصال مولانا با "راهپیمایی برادری" و "دعای گلبانگ" آغاز شد

مراسم 744-امین سالگرد وصال مولانا آغاز شد

مراسم بین المللی 744-امین سالگرد وصال مولانا با "راهپیمایی برادری" و "دعای گلبانگ" آغاز شد. 

در چارچوب این مراسم، ابتدا اعضای پروتکل و شهروندان در آرامگاه شمس تبریزی گردهم آمدند. 

اعضای پروتکل و شهروندان سپس به همراه گروه مهتران نیروهای مسلح ترکیه تا میدان مولانا راهپیمایی کردند. گروه مهتران در میدان مولانا به اجرای کنسرت پرداخت. 

"راهپیمایی برادری" که از آرامگاه شمس تبریزی آغاز شده بود در موزه مولانا به پایان رسید.

در سماخانه درگاه مولانا سمازن های کودک به اجرای آیین "سماع" پرداختند. 

فخری اوزچاکیر سرگروه سماع زن ها دعای گلبانگ را خواند. 

 

 خبرهای مرتبط