پنجم دسامبر، روز جهانی حقوق زنان

این روز، در عین حال 83-امین سالگرد اعطای حق رای به زنان ترکیه می باشد

پنجم دسامبر، روز جهانی حقوق زنان

پنجم دسامبر، روز جهانی حقوق زنان، برای زنان ترکیه معنا و مفهوم دیگری دارد. 

زیرا این روز، در عین حال 83-امین سالگرد اعطای حق رای به زنان ترکیه می باشد. 

غازی مصطفی کمال آتاترک بنیانگذاری جمهوری ترکیه، با خواست اینکه زنانمان در تمامی بخش ها همواره یک قدم جلوتر باشند، سالها قبل از دیگر کشورها، در 5 دسامبر 1934 حق انتخاب کردن و انتخاب شدن  را به زنان اعطا کرد. 

در 5 دسامبر 1934، شمار کشورهایی که زنان آن حق رای داشتند 28 بود و تنها 17 کشور این قانون را اجرا می کردند. 

در این تاریخ به زنان ترکیه حق رای داده شد در حالی که در آن دوران در کشورهای پیشرفته غربی نیز چنین حقی برای زنان شناخته نشده بود.

زنان فرانسه در سال 1944، زنان ایتالیا در سال 1945، زنان یونان در سال 1952، زنان بلژیک در 1960 و زنان سوئیس در سال 1971 از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار شدند.

در حالی که زنان ترکیه توانستند در انتخابات 20 مارس 1930 در انتخابات شهرداری شرکت کنند. 

در سال 1933 به زنان ترکیه حق شرکت در انتخابات کدخدایان و هیأت امنای روستا داده شد. 

در هشتم فوریه 1935 زنان در ترکیه برای اولین بار در انتخابات عمومی شرکت کرده و در مجلس ملی کبیر ترکیه 18 کرسی کسب کردند.

 


برچسب ها: حقوق زنان , زن , ترکیه

خبرهای مرتبط