زرافه کوچولو در پی کشف دنیای کوچک در باغ وحش

زرافه کوچولویی که در باغ وحش Wrocław متولد شده، آغاز به شناختن محوطه باغ وحش کرد.

زرافه کوچولو در پی کشف دنیای کوچک در باغ وحش
زرافه کوچولو در پی کشف دنیای کوچک در باغ وحش
زرافه کوچولو در پی کشف دنیای کوچک در باغ وحش

زرافه کوچولویی که در باغ وحش Wrocław در لهستان غریی متولد شده، به همراه پدر و مادرش آغاز به کشف و شناختن محوطه باغ وحش کرد. 

 

 

زرافه کوچولویی که در باغ وحش Wrocław در لهستان غریی متولد شده، به همراه پدر و مادرش آغاز به کشف و شناختن محوطه باغ وحش کرد. 

 

 


برچسب ها: باغ وحش , زرافه

خبرهای مرتبط