سمور آبی که درس شنا می دهد

سمورهای آبی که در اواخر دهه 1800 و اوایل 1900، پوست آنها بسیار نایاب و گرانبها شد، در آستانه انقراض نسل قرار دارند.

سمور آبی که درس شنا می دهد

سمور آبی حیوانی بسیار دوست داشتنی و شگفت انگیز است، اما وقتی پای آموزش شنا به سمور کوچولوها مطرح می شود دیگر نشانی از دوست داشتنی بودن نمی ماند. 

سمورهای آبی که در اواخر دهه 1800 و اوایل 1900، پوست آنها نایاب و بسیار گرانبها شد، در آستانه انقراض نسل قرار دارند.خبرهای مرتبط