موزه اسباب بازی آناتولی در ترکیه

موزه اسباب بازی آناتولی که در کارخانه نساجی عتیق شهرستان کپز استان آنتالیا گشایش یافته است، از بازدیدکنندگانی که از چهارگوشه جهان آمده اد، میزبانی می کند

موزه اسباب بازی آناتولی در ترکیه
موزه اسباب بازی آناتولی در ترکیه
موزه اسباب بازی آناتولی در ترکیه

موزه اسباب بازی آناتولی در ترکیه

موزه اسباب بازی آناتولی که در کارخانه نساجی عتیق شهرستان کپز استان آنتالیا گشایش یافته است، از بازدیدکنندگانی که از چهارگوشه جهان آمده اد، میزبانی می کند. 

از این موزه که اسباب بازیهای اوتانتیک و دستی جمع آوری شده از آناتولی بنمایش گذاشته شده است، ظرف سه روز متعاقب گشایش، 15 هزار نفر دیدن کرده اند. 

موزه مذکور تا 15 اکتبر باز خواهد بود.خبرهای مرتبط