ادامه حمایت تیکای ترکیه از مراکز آموزشی افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» تجهیزات مختلفی به مراکز آموزشی پایتخت افغانستان ارسال کرد.

ادامه حمایت تیکای ترکیه از مراکز آموزشی افغانستان

بنا به اعلام آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»؛ این سازمان به منظور ارتقای سطح کیفیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در کابل، پایتخت افغانستان کمک هایی شامل مواد غذایی، مواد شوینده و تجهیزات گوناگون ارسال کرده است.

بر این اساس، سید یوسف، رئیس سازمان امور ترک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند و گوکخان کسر، معاون هماهنگ کننده تیکا در کابل طی مراسمی این کمک ها را به مسئولین ذی ربط تحویل دادند.

رئیس سازمان امور ترک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند همچنین در این مراسم تأکید کرد: "ملت و کشور افغانستان و ملت ترک و ترکیه دوست و برادر هستند".

کسر نیز با اشاره به ادامه کمک های تیکا در زمینه های مختلف مانند، آموزشی و سلامتی به کشور افغانستان، اظهار داشت: "ما ملت ترک با ملت افغانستان برادر و دوست هستیم".خبرهای مرتبط