ترانه 15 جولای

گروه کر کودکان تی آر تی "ترانه 15 جولای" را برای اولین بار در مجتمع ریاست جمهوری اجرا کردند

ترانه 15 جولای
ترانه 15 جولای
ترانه 15 جولای

"ترانه 15 جولای" که از سوی گروه کر کودکان رادیو آنکارای تی آر تی آماده شده، برای اولین بار در خلال میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کودکان میهمان 23 آوریل در مجتمع ریاست جمهوری، اجرا شد.

"ترانه 15 جولای" که از سوی گروه کر کودکان رادیو آنکارای تی آر تی آماده شده، برای اولین بار در خلال میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کودکان میهمان 23 آوریل در مجتمع ریاست جمهوری، اجرا شد.

 خبرهای مرتبط